Pobranie i aktywacja Przyśpiesz Komputer
Wysłane przez on 25 April 2011 05:55 PM

By pobrać program Przyśpiesz komputer kliknij tutaj.

Jeżeli pojawi się wiadomość "Podano niewłaścwy kod aktywacji" proszę skopiować kod aktywacji a następnie wkleić wprost w programie, 
by zapobiec pomyłkom podczas przepisywania kodu (najczęściej dochodzi do zamiany I z 1 , S z 5 lub A z 4).
 
Silverlight Version
Wprost w programie prosze kliknąć na "Zarejestruj". Następnie skopiować kod aktywacji i wkleić w pole "Twój kod aktywacji".