Utrata kodu - Super Sterownik
Wysłane przez on 30 April 2011 03:23 PM

W razie utraty kodu aktywacji, proszę kliknąć na ten oto link - http://www.supersterownik.pl/resend_activation_code.aspx .

Należy podać adres mailowy użyty podczas zakupu. Pod ten adres ponownie wysłany zostanie kod aktywacji. Klucz